ABOB = Algemene Bornse Ouderen Bond

ABOB magazine het Blauwe Boekje

Het ABOB-magazine wordt 7 keer per jaar uitgegeven en wel als volgt
januari/februari-nummer
maart-nummer
april/mei-nummer
juni/juli/augustus-nummer
september-nummer
oktober/november-nummer
december-nummer

kopij voor het magazine bij voorkeur inleveren
in de eerste week van de maand voorafgaand
aan het desbetreffende magazine-nummer


BORNS SENIOREN MAGAZINE