ABOB = Algemene Bornse Ouderen Bond

GROTE LOTERIJ

Vanwege de CORONA-pandemie is er in het jaar 2020
geen loterij georganiseerd.