ABOB = Algemene Bornse Ouderen Bond

GROTE LOTERIJ

Vanwege de CORONA-pandemie kon er
in het jaar 2020 en het jaar 2021
geen loterij worden georganiseerd.
Inmiddels zoekt het bestuur naar
een alternatief voor de Grote Loterij.
Suggesties vanuit de leden zijn welkom.